టపాసులతో ప్రమాదం- అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమోదం  0

దీపావళి పండగ … చిన్నా పెద్ద అంతా సంతోషంగా జరుపే పండగల్లో ఒకటి. ఈ పండగ ఎంత సంతోషమో.. అంత ప్రమాదకరం కూడా..  ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా ప్రాణాపాయం వాటిల్లుతుంది. ముఖ్యంగా కంటిపాపలైన చిన్నారులు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెద్దల సమక్షంలోనే

Read More