కొలిక్కి రాని విభజన సమస్యలు

విభజన కారణంగా అనేక సమస్యలు ఇప్పుడు ఎపిని,తెలంగాణను వెన్నాడుతున్నాయి. దాదాపు మూడున్నరేళ్ల కాలం తరవాత కూడా ఉమ్మడి సమస్యలపై ఇంకా కదలిక రావడం లేదు. అధికారంలో ఉన్న ఎన్‌డిఎ ప్రజలకు ఇచ్చిన హావిూలు అమలు అమలు చేస్తేనే తదుపరి ఎన్నికల్లో వారిని

Read More