సింగంపల్లి, రంగంపేట మండలం, అనపర్తి నియోజకవర్గం. బక్కి శ్రీను అనే దళితుడిని కొట్టి తీసుకొని వచ్చి పంచాయితీ ఆఫీస్ లో పంచాయితీ సెక్రటరీ సమక్షంలో ఉరి వేసి చంపేశారు

సింగంపల్లి, రంగంపేట మండలం, అనపర్తి నియోజకవర్గం. బక్కి శ్రీను అనే దళితుడిని కొట్టి తీసుకొని వచ్చి పంచాయితీ ఆఫీస్ లో పంచాయితీ సెక్రటరీ సమక్షంలో ఉరి వేసి చంపేశారు
May 29 23:07 2019

సింగంపల్లి, రంగంపేట మండలం, అనపర్తి నియోజకవర్గం. బక్కి శ్రీను అనే దళితుడిని కొట్టి తీసుకొని వచ్చి పంచాయితీ ఆఫీస్ లో పంచాయితీ సెక్రటరీ సమక్షంలో ఉరి వేసి చంపేశారు.ఆ దెబ్బలకు ఎడమ కన్ను కంటి గుడ్డు కూడా పగిలిపోయింది. ఇంతకు అతను చేసింది మామిడి తోటలో రెండు పండ్లు కోసాడట. దానికే కొట్టి చంపి పంచాయితీ ఆఫీస్ లో ఉరి వేశారంటే ఎక్కడున్నాము మనం…ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు.దేశ స్వాతంత్రము వచ్చిన తర్వాత చాలా చోట్ల దాడులు జరిగాయి కానీ…ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో ఉరి వేశారంటే….ప్రభుత్వం ఏమి చర్యలు తీసుకొంటుందో చూద్దాం. ఇది జరిగింది పట్టపగలు మిట్ట మధ్యాహ్నము 1 గంటకు ఆఫీస్ టైం లో.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://www.7gnews.in/?p=26517
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
view more articles

About Article Author